Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Průběh realizace

Přípravná fáze

 • Obec se zúčastní semináře, který pořádá bezplatně Jihomoravský kraj.
 • Jihomoravský kraj a obec schválí a uzavřou Dohodu o účasti na auditu familyfriendlycommunity
 • Obci je přidělen poradce, který ji celým auditem doprovází.


Realizační fáze

 • Obec zahájí publicitu auditu umístěním loga auditu na web obce a seznámí své občany (např. prostřednictvím rozhlasu, letáků, zpravodaje) se zahájením realizace auditu familyfriendlycommunity.
 • Obec sestaví max. 15člennou pracovní skupinu (zástupci obce, občanů, odborných expertů, neziskových organizací, vzdělávacích institucí, podnikatelů a dalších).
 • Pracovní skupina na prvním tzv. hodnoticím workshopu analyzuje současný stav pro-rodinných aktivit v obci.
 • Pracovní skupina na druhém tzv. plánovacím workshopu vytvoří návrh nových pro-rodinných aktivit a opatření (v ideálním případě využije náměty od občanů).
 • Rada nebo zastupitelstvo obce z návrhů vybere a schválí ta opatření, která budou během následujících tří let realizována.


Udělení certifikátu

 • Do obce je vyslán hodnotitel, který prozkoumá, jak v obci předchozí celý proces probíhal.
 • Dle doporučení hodnotitele Jihomoravský kraj udělí/neudělí obci základní certifikát.
 • Po udělení certifikátu následující 3 roky obec realizuje schválená opatření a aktivity.
 • Po uplynutí této tříleté doby je obci udělen certifikát auditu, který platí další tři roky.

Do konce této tříleté lhůty (po udělení plného certifikátu) může obec zahájit tzv. reauditaci. Opakování celého procesu s cílem získat nové podněty, nastavit nová opatření pro další období. Není nutné využít poradce.