Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Průběh realizace

Přípravná fáze

 • Obec se zúčastní semináře, který pořádá bezplatně Jihomoravský kraj.
 • Obci je přidělen poradce, který ji celým auditem doprovází.


Realizační fáze

 • Obec seznámí své občany (např. prostřednictvím rozhlasu, letáků, zpravodaje) se zahájením auditu familyfriendlycommunity.
 • Obec sestaví max. 15člennou pracovní skupinu (zástupci obce, občanů, odborných expertů, neziskových organizací, vzdělávacích institucí, podnikatelů a dalších).
 • Pracovní skupina na prvním tzv. hodnotícím workshopu analyzuje současný stav pro-rodinných aktivit v obci.
 • Pracovní skupina na druhém tzv. plánovacím workshopu vytvoří návrh nových pro-rodinných aktivit a opatření (v ideálním případě využije náměty od občanů).
 • Rada nebo zastupitelstvo obce z návrhů vybere a schválí ta opatření, která budou během následujících tří let realizována.


Udělení certifikátu

 • Do obce je vyslán hodnotitel, který prozkoumá, jak v obci předchozí celý proces probíhal.
 • Dle doporučení hodnotitele Jihomoravský kraj udělí/neudělí obci základní certifikát.
 • Po udělení certifikátu následující 3 roky obec realizuje schválená opatření a aktivity.
 • Po uplynutí této tříleté doby je obci udělen plný certifikát audit.