Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Přínosy pro obec

Obce a města, která se zapojí do auditu, získávají následující přínosy:

 • zpracování přehledu existujících opatření zaměřených na děti, rodiny a starší generaci,
 • aktivizace veřejnosti a systematický rozvoj existujících opatření na základě osvědčeného know-how,
 • zapojení všech subjektů a občanů, jež mají zájem o budování pro-rodinného klimatu v obci,
 • náměty na nová pro-rodinná opatření,
 • zaváděná opatření pro rodiny budou odpovídat skutečným potřebám obyvatel a představitelů obce,
 • udržitelný rozvoje obce,
 • zájem mladých rodin o život v obci jako prevence vymírání a stárnutí obce,
 • zvýšení atraktivity obce jako místa vhodného pro život rodin, dětí a seniorů,
 • vyškoleného poradce, který povede auditní proces v obci na základě praxí osvědčeného licenčního know-how z Rakouska,
 • propůjčení certifikátu s právem uvádět k názvu obce ochrannou známku (logo) auditu.
 • bodové zvýhodnění v rámci dotačního programu Podpora rodinné a seniorské politiky na úrovní obcí, Program rozvoje venkova, neinvestiční dotační podporu opatření schválených v rámci auditu,
 • Informační tabuli k prezentaci obce a propagaci auditu.

1000x350.jpg