Kraj uspořádal úvodní seminář k projektu, který má v obcích pomoci vytvářet prostředí přátelské rodině

 

Úvodní seminář k projektu Audit familyfriendlycommunity uspořádal v pátek 1. prosince na krajském úřadě Zlínský kraj. Cílem projektu je probudit zájem obcí a jejich obyvatel o život rodin v obci a aktivizovat je, aby společně utvářeli prostředí, ve kterém se dobře žije všem místním lidem napříč generacemi.

 

seminar.jpg (JPG 800x800px )

 

„Nejedná se o audit v pravém slova smyslu, ale o vzájemné naslouchání mezi občany a zástupci obce. Inspiraci jsme našli v Rakousku, kde obdobný projekt funguje od roku 2006. My pro něj v češtině používáme název Obec přátelská rodině. Zlínský kraj dlouhodobě podporuje rodinnou politiku, klademe velký důraz na komunitu a posilování mezigeneračního dialogu. Tento projekt je toho dalším důkazem,“ říká statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová, zodpovědná za sociální oblast.

Projekt má několik fází. Poté co se zástupci obcí zúčastnili úvodního semináře na krajském úřadě, získají poradce, který je celým auditem bude provázet. Bezplatně jej zajistí Zlínský kraj. Následně obec seznámí své občany se zahájením projektu, sestaví pracovní skupinu ze zástupců obce, občanů, neziskových organizací, podnikatelů a dalších aktérů. Skupina nejprve prostřednictvím workshopu zhodnotí současný stav prorodinných a mezigeneračních aktivit a poté vytvoří návrh nových s využitím námětů od občanů. Rada nebo zastupitelstvo obce vybere a schválí ta opatření, která bude obec naplňovat v následujících třech letech.

Mezi tato opatření může patřit podpora komunitního života, bydlení, posilování spolupráce se soukromým sektorem, podpora spolkové činnosti

v obcích nebo vytváření mezigeneračních mostů (například propojování aktivit dětí a seniorů).Fotogalerie