Zájemci o audit z Olomouckého kraje se setkali na úvodním semináři

Olomoucký kraj pokračuje v realizaci úspěšného projektu audit familyfriendlycommunity a uspořádal pro obce a města již druhý úvodní seminář. Ten se konal 2. listopadu 2023 na půdě Krajského úřadu Olomouckého kraje.  Setkání se zúčastnilo 35 obcí a měst. Ti mají nyní možnost se rozhodnout, zda se do tohoto prorodinného projektu zapojí, či nikoliv.

Na úvod všechny přítomné přivítal 1. náměstek hejtmana Mgr. Ivo Slavotínek a sdělil význam a přínos auditu pro obce a jejich obyvatele. Přítomen byl také Ing. Jan Šafařík, MBA, náměstek hejtmana, který připomněl důležitost regionálního rozvoje s vazbou na komunální rodinnou politku. Informace o projektu a přínosy rodiné politiky obcím představila PhDr. Ing. Marie Oujezdská, ředitelka Národního centra pro rodinu. Zájemci také získali informace za Krajský úřad Olomouckého kraje, které se týkaly podmínek účasti v projektu a upřesnění, co mohou obce od kraje očekávat. 

V první vlně se do projektu zapojilo 10 obcí a měst. Fotogalerie