Rodiny si samy řeknou, co potřebují. Kraj je v tom podpoří

 

Rodiny nejlépe vědí, co potřebují, a proto se Olomoucký kraj zapojil do projektu Audit familyfriendlycommunity, který jim k tomu nabídne prostor. Sami obyvatelé se jeho prostřednictvím mohou zapojit do rozvoje míst, kde žijí. Úvodního projektového semináře se zúčastnil také Ivo Slavotínek, náměstek hejtmana Olomouckého kraje pro oblast sociálních věcí.

„Kraj myslí na rodiny. Podporujeme rodinnou politiku v obcích a usilujeme o to, aby občané a starostové společně vytvářeli prostředí, ve kterém se žije dobře všem obyvatelům napříč generacemi,“ popsal náměstek Slavotínek.

V obcích a městech vzniknou projektové skupiny složené ze starostů a dalších osob. Společně pak můžou navrhovat nová opatření, nápady nebo připomínky, které pomohou rodinám k příjemnějšímu životu.

„Do tří let bychom rádi nové myšlenky uskutečnili, aby se podmínky pro rodinný život v kraji mohly dál zlepšovat,“ dodal náměstek Slavotínek.

Zástupci obcí a měst se na zmiňovaném setkání dozvěděli, jakým způsobem a za jakých podmínek se do krajského projektu zapojit. Nechyběly ani informace o cílech a přínosech projektu, jakou podporu mohou obce od kraje očekávat a jaké jsou jeho jednotlivé fáze.

 Fotogalerie