Seminář pro obce k auditu 2021 - září

Obce v Jihomoravském kraji mají zájem o prorodinný audit familyfiendlycommunity (obec přátelská rodině), což dosvědčuje účast zástupců měst a obcí na semináři, který se uskutečnil 23. září 2021. Na úvod pozdravila účastníky radní Jihomoravského kraje pro sociální a rodinnou politiku Jana Leitnerová. Následně přednesla Marie Oujezdská z Národního centra pro rodinu prezentaci o projektu auditu a proč se vůbec zajímat o rodinnou politiku. Za krajský úřad bylo představeno, jaké jsou cíle a přínosy auditu familyfriendlycommunity, jaké jsou podmínky účasti, co mohou obce od kraje očekávat a jaké jsou jednotlivé fáze auditu. Poslední praktickou prezentací motivoval zájemce starosta Telnice František Kroutil, který popsal vlastní zkušenosti a výsledky realizace auditu v jejich obci.Fotogalerie