Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Aktuality

Seminář pro nové zájemce o zapojení do auditu

 29.9.2017    10:27

 

Ve středu 20. září 2017 se uskutečnil seminář pro další obce, které projevily zájem zapojit se do realizace auditu familyfriendlycommunity. Cílem semináře bylo seznámit zástupce obcí s tím, co je to audit, jací jsou aktéři auditu, jaké jsou výhody a přínosy pro obec, jaké jsou podmínky pro zapojení do auditu a jak správně realizovat propagaci auditu. Následovat bude schválení Dohod o účasti na zapojení do auditu a samotná realizace v obcích.

Proč se do auditu zapojit?


Obce si zpracují přehled existujících opatření zaměřených na děti, rodiny a starší generaci, podpoří aktivizaci veřejnosti a systematický rozvoj existujících opatření na základě osvědčeného know-how, budou zapojeny všechny subjekty a občané, jež mají zájem o budování pro-rodinného klimatu v obci, nově zaváděná opatření budou odpovídat poptávce a přání občanů, taktéž představitelů obce, a budou v souladu s udržitelným rozvojem obce, zvýší se atraktivita obce jako místa vhodného pro život rodin a z toho vyplývající zájem mladých rodin o život v obci působí jako prevence vymírání a stárnutí obce.

Prezentace ze semináře Jihomoravský kraj a Národní centrum pro rodinu.

Podněty k auditu a možnost vyjádřit zájem o zapojení se do tohoto projektu je možné prostřednictvím Kontaktního formuláře zde.

 

Zpět do kategorie