Aktuality

Poradci diskutovali o dalším pokračování auditu

 17.2.2017    10:53

 

Na krajském úřadu v Brně se ve středu 15. února 2017 sešli poradci auditu a diskutovali o jeho dalším pokračování v zapojených obcích a městech. Uskutečňují se první workshopy, na kterých je mapován aktuální stav aktivit a opatření pro rodiny. Následovat bude sběr podnětů od občanů na inovativní opatření, která by v obcích chtěli realizovat. Zapojeny jsou i mateřské a základní školy, ve kterých děti svým pohledem vyjádří přání, co by v obci nového uvítaly a co by se jim líbilo uskutečnit. Sběr námětů je pestrý a různorodý, od kreslených obrázků přes sběr dotazníků a diskuzí s občany u kulatých stolů. Cílem auditu je nastavit nebo inovovat komunikaci představitelů obcí s občany, udělat si čas a prostor pro vzájemné sdílení a naslouchání. Vedení obce v průběhu auditního procesu získá databázi podnětů a námětů, díky nimž může efektivněji investovat prostředky a energii do rozvoje infrastruktury obce, do rozvoje komunitního života, přispět ke spokojenosti občanů a celkovému pro-rodinnému klimatu v obci. Dalším cenným výstupem projektu pro obec je zmapování a zpracování současného stavu, souboru všech aktivit, které v obci fungují.

 

Zpět do kategorie