Aktuality

Poradci hodnotili průběh auditu

 7.12.2016    15:57

 

V pondělí 5. 12. 2016 se na Krajském úřadu Jihomoravského kraje uskutečnilo hodnotící a metodické setkání poradců, hodnotitelů a dalších členů auditního týmu. Cílem setkání bylo sdělit si zkušenosti, metodicky připomínkovat jednotlivé kroky auditu, probrat, co fungovalo a jaké jsou náměty do budoucna. Zazněly zkušenosti a postřehy, které pomohou v úspěšném a efektivním zavádění auditu do další praxe. Byla diskutována spolupráce s kontaktními osobami na obcích, průběh auditu v obcích a zajímavé podněty z terénu.

 

Zpět do kategorie