Aktuality

Průběh auditu v Hodoníně

 1.9.2016    11:03

 

Město Hodonín se do pilotní realizace auditu familyfriendlycommunity zapojilo podepsáním Dohody o účasti na tomto auditu dne 14. 1. 2016. První setkání s poradkyní proběhlo 18. 2. 2016. V březnovém vydání měsíčníku Hodonínské listy byla zveřejněna výzva k zapojení obyvatel svými podněty, názory a připomínkami ke zlepšení pro-rodinného klimatu ve městě a možnosti účasti na 1. workshopu. Tento se uskutečnil 16. 3. 2016 v zasedací místnosti Městského úřadu. Zde byl zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti, kterým nejsou lhostejné podmínky života rodin v Hodoníně, představen samotný audit, jeho harmonogram, cíl a přínosy. Dále byly prezentovány akce a aktivity, které již v Hodoníně pro rodiny probíhají, rozdělené do osmi životních období rodiny. Přítomní účastníci byli následně vyzváni ke společné diskuzi s cílem vytvoření „burzy nápadů“. V květnu, v rámci akce Den rodin 12. 5. 2016, byl na jednom panelu spolu s prezentací ostatních pro-rodinně působících organizací v Hodoníně, představen audit, byly rozdávány letáčky o auditu a probíhala anketa mezi přítomnými návštěvníky, ve které se mohli vyjádřit, jaká zlepšení by v Hodoníně uvítali. V červnu se do auditu zapojily místní mateřské a základní školy, děti v mateřských školách a na prvním stupni základních škol vytvářely obrázky na téma: „Co se mi líbí v Hodoníně“, žáci druhého stupně základních škol psali slohovou práci na téma: „Co se mi líbí v Hodoníně“ nebo „Co bych chtěl/a aby se v Hodoníně zlepšilo“. Některé obrázky jsou do 12. 9. 2016 vystaveny v dětském oddělení Městské knihovny v Hodoníně, všechny obrázky budou vystaveny ve foyer Domu kultury dne 30. 9. 2016 u příležitosti oslav Dne seniorů. 2. workshop je plánován na 5. 9. 2016, budou zde prezentovány náměty získané z e-mailové nebo telefonické komunikace, dále také vzešlé z 1. workshopu a výsledky proběhlé ankety.

Mgr. Edita Zlámalová

koordinátorka auditu v Hodoníně

 

Zpět do kategorie