Aktuality

O auditu v Boskovicích

 30.8.2016    11:41

 

Celý proces auditu v obci započal souhlasným stanoviskem Rady města Boskovice v listopadu 2015 o zapojení se do auditu a podepsáním Smlouvy o účasti na auditu v prosinci 2015. Za město byla auditem pověřena Ing. Jaromíra Vítková – místostarostka města. Začátkem roku 2016 začala obec občany seznamovat s problematikou auditu - formou zřízení odkazu a umístěním loga auditu na svých webových stránkách, zveřejněním tiskové zprávy o auditu. Z důvodů zjišťování a následného zpracování materiálů a výstupů, byla vytvořena projektová skupina auditu složená ze zástupců všech věkových skupin obce, zástupců subjektů a organizací i jednotlivců, kterých se problematika dotýká. S ohledem na šíři spektra, kterou musí audit obsáhnout, se jednalo o velice aktivní spolupráci náročnou i z hlediska času. Výstupy z pracovních workshopů projektové skupiny jsou založeny na skutečnosti a reálných potřebách. Vzhledem ke konečnému vypracování Plánu opatření a návrhu Dohody o cílech byla po e-mailovém připomínkování členů projektové skupiny svolána závěrečná schůzka. Koncem června 2016 byly oba povinné materiály - Plán opatření a Dohoda o cílech schváleny Radou města Boskovice.

 

Díky projektu - auditu familyfriendlycommunity město Boskovice získalo ucelený přehled o tzv. současném stavu opatření, které se týkají kvality rodinného života obyvatel města napříč všemi věkovými skupinami. Jedná se jak o jednotlivce, ucelené rodiny, organizace atd. Díky projektu mělo město možnost naslouchat potřebám občanů, vyhodnotit kvalitu a potřebnost aktuálních opatření pro rodiny. Došlo tak k přímému otevřenému mezigeneračnímu dialogu, kdy každý sám za sebe mohl vyjádřit svůj názor, potřebu, myšlenku. Díky zapojení všech věkových skupin se podařilo vybrat cíle, které se dotýkají dětí, mládeže, seniorů, celých rodin.

Ing. Jaromíra Vítková,

koordinátorka auditu v Boskovicích

http://www.boskovice.cz/

 

Zpět do kategorie