Aktuality

Audit familyfriendlycommunity v Moravském Krumlově

 29.8.2016    08:29

 

V současné době – na sklonku prázdnin, jde auditní proces v Moravském Krumlově do finále. Momentálně je připraven materiál pro zastupitelstvo města, které bude při svém zasedání, které se uskuteční 12. 9. 2016, projednávat navržená opatření. Jedná se celkem o 15 opatření, která vzešla z auditního procesu. Jedná se o taková opatření, která byla navržena členy projektové skupiny a ve velké většině vzešla z dotazníkového šetření, které probíhalo v jarních měsících. Celkový průběh auditu pomohl systematicky zmapovat nabídku prorodinných opatření a ukázat prostor pro zavedení nových. Jedním z navržených opatření je například zahájení aktivit ke zřízení rodinného centra v Moravském Krumlově. V průběhu auditu proběhly celkem 3 velké workshopy, první byl tzv. hodnotící, poslední tzv. plánovací a uprostřed bylo zařazeno pracovní setkání, které bylo zapotřebí v podstatě jako první část plánovacího workshopu. Začátek auditního procesu je vázán na podpis Dohody o účasti na auditu, ke kterému došlo dne 14. 12. 2015. Samotný auditní proces má dle směrnice trvat devět měsíců, v případě Moravského Krumlova tedy končí 14. 9. 2016. V pondělí 12. 9. 2016 proběhne jednání zastupitelstva města, poté bude starostou města podepsána Dohoda o cílech a veškeré podklady budou předány k hodnocení.

Mgr. Vladimíra Šulcová

koordinátorka auditu v Moravském Krumlově

http://www.mkrumlov.cz/

 

Zpět do kategorie