Aktuality

Workshop k auditu

 22.4.2016    07:11

 

Na krajském úřadu se ve středu 20. dubna 2016 uskutečnilo pracovní setkání poradců a kontaktních osob auditu na obcích. Obsahem jednání bylo seznámit přítomné s aktuálními informacemi o průběhu auditu, vizí budoucnosti, navzájem si vyměnit příklady dobré praxe a zkušenosti z pilotní realizace. Diskutovali jsem nad dalšími postupy, publicitou auditu a byl také představen web auditu a práce s heslovanou databází, kde budou mít přístup obce a poradci k dokumentům auditovaných obcí.

Setkání bylo velmi pozitivní a povzbudivé a již se postupně začaly přihlašovat další obce, které by se následně chtěly do auditu zapojit a projít tak procesem, který jim pomůže zmapovat aktuální stav rodinné politiky v obci, nastavit nebo podpořit komunikaci mezi obcí a občany a stanovit si opatření, která chtějí ve své obci pro rodiny do budoucnosti realizovat.

 

Zpět do kategorie